Tudern

Hoe zit dat nu ook alweer

Nederlands stempel en het is een Duitse plaats

Een paar leuke onderwerpen

Durch Deutsche dienstpost Niederlande

Ten tijde van de II Wereld Oorlog werd de post afgehandeld door de Duitse bezetter. De post werd voornamelijk met Duitse postzegels gefrankeerd

Adreswijziging type kiesman A6

Adres wijzigingen type Kisman

Van dit type verhuiskaart zijn er vele type’s terug te vinden. O.A. de grootte van de kaart de verschillende teksten. met en zonder fosforbalk. maar ook geperforeerd of niet.

Grenspost

Tussen 1949 en 1963 was Nederland groter dan nu het geval is. Dit behoorde tot herstelbetalingen voor de geleden schade van de 2e wereldoorlog